Gåvor

Gåvor till Dynamis Världmission går till att sprida evangeliet om Jesus Kristus runt om I världen.

Varje gåva är mycket uppskattad!

Swish

Nu kan du även ge din gåva via Swish.

Ange vårt Swish-nummer

123-417 17 99

Swisha din gåva direkt med mobilen.

Dynamis Plusgiro

491 55 44-3

 

Bankkort via PayPal